Ekshumacja Gliwice

 

Gliwice to miasto, w którym bez wątpienia branża pogrzebowa coraz lepiej się rozwija, oferując klientom naprawdę bardzo szeroką dziś gamę usług. Każdy renomowany zakład pogrzebowy, który działa na tym terenie, stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i prośbom swoich zleceniodawców i wykonać nawet najbardziej wymagające działania. Jednym z nich są ekshumacje zwłok. Warto powiedzieć o tym nieco więcej, ponieważ zagadnienie to wciąż wywołuje wiele wątpliwości i pytań.

Zakłady pogrzebowe, które przeprowadzają ekshumacje w Gliwicach można sprawdzić tutaj

Czym jest ekshumacja?

Zacznijmy od tego, czym jest ekshumacja. Proces ten polega na wydobywaniu pochowanych wcześniej zwłok w celu zmiany miejsca pochówku. Całość podlega oczywiście przepisom prawym, które dokładnie określają warunki tego typu działań. Ustawa dokładnie wskazuje na czas w ciągu roku, w którym można przeprowadzać ekshumacje – jest to termin od połowy października do połowy kwietnia, choć zdarza się, że Powiatowy Inspektor Sanitarny da zezwolenie na inną datę. Zawsze jednak działania tego typu mają miejsce wczesnym rankiem. Należy również pamiętać, że aby zakład pogrzebowy mógł dokonać takich czynności, niezbędne są odpowiednie uprawnienia. Wszystko musi być tu wykonane z pełnej zgodzie z przepisami.

Na terenie miasta, jakim są Gliwice, ekshumacja jest oczywiście jak najbardziej możliwa. Trzeba jedynie dokonać wyboru odpowiedniego zakładu pogrzebowego, który podejmie się wykonania takiej usługi. Sama procedura, wedle której przeprowadzane są ekshumacje zwłok, zależy głównie od tego, jak dawno ciało zostało pogrzebane i w jakim może znajdować się aktualnie stanie. Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpiła jego mineralizacja, wówczas niezbędny jest specjalny rodzaj trumny (tzw. ekshumacyjnej). W innym wypadku przebieg jest nieco prostszy – wystarczy jedynie wydobyć z ziemi ciało z trumną i zmienić jego lokalizację.

 

 

Sprawy formalne

Jeśli chodzi o sprawy formalne, to ważny jest nie tylko zakład pogrzebowy, ale także cmentarz. Trzeba zatem zdecydować się najpierw na odpowiednią nekropolię, na której można dokonać ponownego pochówku szczątków. Gliwice posiadają kilka takich miejsc. Jednak żadne ekshumacje zwłok nie mogą się odbyć, jeśli nie uzyska się uprzednio zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który zresztą czuwać będzie później nad całym procesem. Warto pamiętać, że potrzebne jest też oczywiście pisemne pozwolenie ze strony cmentarza, na którym aktualnie pochowany jest zmarły. Jego bliscy muszą więc wypełnić w tym celu specjalny wnioski. Potem wystarczy już tylko ustalić, w jakim terminie odbędzie się czynność wydobycia ciała. Warto zatem zdecydować się na dobry zakład pogrzebowy, który profesjonalnie zajmie się taką usługą.

ekshumacja gliwice
ekshumacje